VILLKOR

INTRODUKTION
Dessa användarvillkor reglerar dina köp från, och din användning av, webbplatsen www.freyathor.com och bildar ett avtal mellan dig och True and Elegant Movement Stockholm AB med svenskt registreringsnummer 559110 -2487, Dalagatan 25, 113 24, Stockholm (nedan ”FREYA & THOR OF SWEDEN”). Genom att göra ett köp från, och använda, denna webbplats har du samtyckt till dessa användarvillkor. Se till att du har läst och förstått dessa användarvillkor när du använder vår webbplats.


BEKRÄFTELSE
När vi har mottagit din beställning och betalning skickar vi ett elektroniskt kvitto till din e-postadress som en bekräftelse på ditt köp. Det är viktigt att du anger rätt e-postadress när du lägger din beställning. Vi rekommenderar att du sparar detta e-postmeddelande för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst du kan ha i framtiden. Orderbekräftelsen (kvittot) fungerar också som garanti för köpbevis.


BETALNING
Du kan betala med antingen Paypal, kredit- eller betalkort. Braintree and Skandinaviska Enskilda Banken services manage all of our banking transactions. FREYA & THOR OF SWEDEN lagrar inga kreditkortsnummer.


BETALNING MED KORT
Betala med ditt Visa, AMEX eller MasterCard säkert över Internet. Din betalning hanteras av Adyen med säker kryptering och under strikta bankstandarder. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller kommas åt av någon annan än din bank. Det tillkommer ingen extra avgift för kortbetalningar. Vid betalning med kredit-/betalkort gäller startvillkor så snart korttransaktionen är godkänd. I händelse av att ingen betalning har mottagits efter att du lämnat din beställning kan FREYA & THOR OF SWEDEN automatiskt avbryta din beställning.


BETALNING MED PAYPAL
Om du väljer att betala med Paypal – de allmänna Paypal-villkoren presenteras på deras hemsida. Utgivaren av ditt kort kan ta ut ränta eller andra avgifter enligt villkoren i ditt kortavtal.


KAMPANJKODER
Kampanjkoder bör anges under utcheckningsprocessen för att vara giltiga. Försök att lägga till en kampanjkod efter köp kommer inte att respekteras.


SKATTER
Alla priser som visas på FREYA & THOR OF SWEDENs hemsida, www.freyathor.com, inkluderar lagstadgad mervärdesskatt och eventuella andra omsättningsskatter men inkluderar inte fraktavgift. Kostnaden för leverans anges tydligt under utcheckningsprocessen.


Observera att om en beställning skickas till en leveransadress utanför EU kan du bli föremål för importtullar och skatter, som tas ut när försändelsen når din leveransadress. Du kommer att ansvara för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att FREYA & THOR OF SWEDEN inte har någon kontroll över dessa avgifter och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan FREYA & THOR OF SWEDEN inte förutse deras belopp. FREYA & THOR OF SWEDEN råder dig att kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information.


BESTÄLLNING
Beställningar gjorda i annan persons namn utan personens medgivande kommer att rapporteras till myndigheterna. FREYA & THOR OF SWEDEN äger rätt att ändra priser, korrigera felaktiga priser på alla beställningar samt slutförsäljning. Om ett pris är felaktigt kan detta tvinga FREYA & THOR OF SWEDEN att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst.


Konsumenter har rätt att returnera beställningen inom 90 dagar från mottagandet av beställningen. Rätten gäller endast i det fall att produkten och dess originalförpackning kan returneras i samma skick som vid mottagandet. Om konsumenter utnyttjar sin rätt att skicka tillbaka en beställning ska de kontakta FREYA & THOR OF SWEDEN för att få en adress att skicka varorna till. Returfrakt betalas av kunden. Om en vara skadas under transporten ska FREYA & THOR OF SWEDEN kontaktas inom 30 dagar för information om ersättning.


GARANTI
Garantiperiod: Ett år från inköpsdatum. Denna garanti täcker tillverkningsfel på själva armbandet (detta visar sig normalt direkt, anledningen till 1 år är att armbandet kan vara en gåva och mottagaren fick det först efter en längre tid). Andra delar än ovanstående täcks inte av denna garanti. För att få byte som täcks av denna garanti, använd vårt kontaktformulär på sidan "kontakta oss". I e-postmeddelandet behöver du ange ditt namn, adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av ärendet. Skriv slutligen "återhämtning av köp" som ämne för e-postmeddelandet eller brevet. Returfrakt betalas av FREYA & THOR OF SWEDEN. Om FREYA & THOR OF SWEDEN inte kan hitta några defekter som beskrivs ovan kommer produkten att skickas tillbaka till kunden.


Observera att reparation/ersättning kommer att debiteras i följande fall, även under garantiperioden.


Felater eller skada som orsakats av felaktig användning eller slarv (slag, bucklor, klämning och liknande)


Fel eller skada orsakad av omotiverad reparation eller modifiering.


Brot eller skada orsakad av brand eller vatten, eller en naturkatastrof som till exempel en jordbävning.


Estetiska förändringar som uppstår vid normalt slitage och åldrande (mindre repor, etc, förändring av färgen på armbandet och avskalning av plätering)


I om butiken och inköpsdatumet inte anges på garantin, eller om denna information har skrivits om.


Om garantin inte lämnas tillsammans med armbandet.


Det fall där delar har ersatts med ersättningar om originalen inte är tillgängliga.


Denna garanti garanterar att du kan erhålla gratis ersättning i enlighet med villkoren som anges häri och inom den angivna perioden, och ska inte begränsa någon laglig rätt för kunden.


PERSONLIG INFORMATION
När du handlar med FREYA & THOR OF SWEDEN sparar vi en del av dina uppgifter för att fullfölja ditt köp. FREYA & THOR OF SWEDEN behandlar all personlig information konfidentiellt. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och om det är något fel kan du få det ändrat eller borttaget. FREYA & THOR OF SWEDEN kan även använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.


PRODUKTINFORMATION
FREYA & THOR OF SWEDEN har rätt att utan förvarning justera priser, lägga till extra kostnad, ändra produktsortiment och relaterad information. Syftet med produktbilder och information som görs tillgänglig av FREYA & THOR OF SWEDEN är att spegla produkterna så mycket som möjligt. Även om vi strävar efter att säkerställa att allt innehåll på denna webbplats är korrekt, kan fel uppstå. FREYA & THOR OF SWEDEN kan inte garantera att alla produktbilder korrekt återspeglar produkternas verkliga utseende. Alla produktbilder ska ses som illustrationer. Produktbilderna kan skilja sig beroende på färginställningarna på din dator.


LEVERANS OCH AVBOKNING
Leveranser sker i samarbete med posten och deras samarbetspartners. Du har rätt att ångra köp och returnera levererade varor genom att kontakta FREYA & THOR OF SWEDENs kundtjänst eller använda kontaktformuläret på FREYA & THOR OF SWEDENs hemsida inom 90 dagar från mottagandet av varan, förutsatt att varorna är uppackade och i samma skick som när du fick dem. Kunden står dock för risken med att transportera de returnerade varorna till FREYA & THOR OF SWEDEN.


I de fall du som kund anser att leveransen är försenad på ett sådant sätt att du inte längre önskar fullfölja beställningen är det ditt ansvar att avbryta beställningen. I de fall beställningen har skickats är kunden skyldig att ta emot beställningen. Avbeställning är inte giltig förrän kunden har bekräftat med FREYA & THOR OF SWEDEN via e-post. Om en produkt har utgått har FREYA & THOR OF SWEDEN rätt att häva köpet och återbetala det inbetalda beloppet till kunden. FREYA & THOR OF SWEDEN kommer att meddela kunden om en ersättningsprodukt eller motsvarande produkt om sådan finns tillgänglig.


KLAGOMATIONSVILLKOR
Det är viktigt att du som kund noggrant kontrollerar dina varor/produkter när du tar emot din försändelse för att verifiera att produkterna inte är skadade och korrekt. Om din produkt är transportskadad, vare sig skadan är synlig eller dold, ska du anmäla detta så snart som möjligt till transportören. Om du får din vara och ser att den är skadad eller inte stämmer överens med den du beställt måste du kontakta oss inom 30 dagar från att du mottagit produkten.


Alla klagomål ska göras till vår kundtjänst via vårt kontaktformulär på kontaktsidan. Ange ordernummer och anledningen till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort. Detsamma gäller för returer. Defekta produkter som returneras till FREYA & THOR OF SWEDEN ska behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer oerhört viktigt att produkten är förpackad på ett sådant sätt att den inte kan skadas under transporten. FREYA & THOR OF SWEDEN har rätt att ersätta defekta varor med varor av samma modell. Om varan har utgått får kunden full återbetalning. I de fall en returnerad produkt inte har några fel eller fel kommer FREYA & THOR OF SWEDEN att skicka tillbaka produkten till kunden.


ANSVAR
FREYA & THOR OF SWEDEN ansvar för fel i samband med leverans är begränsat till befintliga försäljningsvillkor. FREYA & THOR OF SWEDEN bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men inte begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, stillestånd, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.


Force MAJEURE
FREYA & THOR OF SWEDEN ska vara befriade från ansvar för skadestånd och andra påföljder vid fullgörandet av kontraktet som förhindras, hindras eller försenas av omständigheter utanför vår kontrollera. Eftersom frisläppningsfaktorn bör beaktas inkluderar statligt ingripande, ny/ändrad lagstiftning, brist på stat, krig, brand, översvämning, arbetsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- eller väderförhållanden eller bristande leverans från leverantörer och företaget är utsatt för brottslig verksamhet som påverkar verksamhet.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på webbplatsen och i det material som publiceras på den ägs av FREYA & THOR OF SWEDEN eller dess dotterbolag eller licensgivare. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll helt eller delvis, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjuden utan tillstånd från FREYA & THOR OF SWEDEN.


ANVÄNDARINNEHÅLL
Webbplatsen www.freyathor.com kan innehålla användargenererat innehåll från till exempel sociala medieapplikationer. FREYA & THOR OF SWEDEN gör inte anspråk på något ägande av rättigheter till sådant innehåll (bilder, foton och videor etc.).) och tar inget juridiskt ansvar för det. Om du misstänker ett brott mot upphovsrätten, eller någon annan rättighet, eller på annat sätt blir kränkt av sådant innehåll, vänligen kontakta vår kundtjänst.


ÄGENDOMSFÖREHÅLL
Alla produkter finns kvar i FREYA & THOR OF SWEDENs egendom tills full betalning erlagts.


BEDRÄGERI
Alla bedrägerier anmäls till myndigheterna och FREYA & THOR OF SWEDEN förbehåller sig rätten att häva köpet vid misstanke.


GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
Dessa villkor och din användning av www.freyathor.com-webbplatsen regleras av svensk lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår från dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen, med förbehåll för FREYA & THOR OF SWEDENs rätt att åtala en användare på dennes hemort.


UPPSÄGNING
FREYA & THOR OF SWEDEN förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av www.freyathor.com-webbplatsen efter eget gottfinnande. Till exempel om FREYA & THOR OF SWEDEN misstänker att du har brutit mot dessa användarvillkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande.


FÖRETAGSINFORMATION
FREYA & THOR OF SWEDEN, Dalagatan 25, 11324 STOCKHOLM, Sverige registreringsnummer 559110-2487 och VAT-nummer: SE559110-248701. Kontaktuppgifter: FREYA & THOR OF SWEDEN kundservice E-post: support@freyathor.com


ÄNDRINGAR
FREYA & THOR OF SWEDEN kan komma att ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Varje gång du beställer en produkt från oss kommer de då gällande allmänna villkoren att gälla för avtalet mellan dig och FREYA & THOR OF SWEDEN. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de då gällande villkoren som du är bunden till.