FREYA & THOR OF SWEDEN SEKRETESSPOLICY

 

FREYA & THOR OF SWEDEN (SE559110248701), kommer att behandla dina personuppgifter när du besöker de tjänster som tillhandahålls på https://freyathor.com. Vi vill vara relevanta och transparenta i vårt arbete med dig som kund, och därför har vi sammanställt denna integritetspolicy – ​​och ger dig information om:

 • Hur vi använder dina uppgifter;
 • Vilka personuppgifter vi samlar in;
 • Dina juridiska rättigheter avseende dina personuppgifter.

Så här använder vi dina personuppgifter:

 • för att tillhandahålla varor och tjänster till dig;
 • för att göra en skräddarsydd webbplats tillgänglig för dig;
 • för att hantera alla registrerade konton som du har hos oss;
 • för att verifiera din identitet;
 • för att förebygga brott och bedrägeri, upptäckt och relaterade ändamål;
 • med ditt samtycke, att kontakta dig elektroniskt om kampanjerbjudanden och produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig;
 • för marknadsundersökningsändamål – för att bättre förstå dina behov;
 • för att göra det möjligt för FREYA & THOR OF SWEDEN att hantera kundtjänstinteraktioner med dig; och
 • där vi har en laglig rätt eller skyldighet att använda eller lämna ut din information (till exempel i samband med en utredning av en offentlig myndighet eller i en rättslig tvist).

Promotionskommunikation

FREYA & THOR OF SWEDEN använder dina personuppgifter för elektroniska marknadsföringsändamål (med ditt samtycke) för att uppdatera dig på de senaste erbjudandena. Vi strävar efter att uppdatera dig om produkter och tjänster som är av intresse och relevans för dig som individ.

Du har rätt att när som helst välja bort att ta emot reklammeddelanden genom att:

 • Ändra marknadsföringspreferenser via ditt konto;
 • Använda det enkla "avsluta prenumeration"-länken i e-postmeddelanden, eller
 • Kontakta FREYA & THOR OF SWEDEN via kontaktinformationen som anges i denna policy.

Dela data med tredje part

Våra tjänsteleverantörer och leverantörer

För att göra vissa tjänster tillgängliga för dig kan vi behöva dela dina personuppgifter med några av våra servicepartners.Dessa inkluderar leverantörer av IT-, leverans- och marknadsföringstjänster.

FREYA & THOR OF SWEDEN tillåter endast sina tjänsteleverantörer att hantera dina personuppgifter när vi har bekräftat att de tillämpar lämpliga dataskydds- och säkerhetskontroller.Vi ålägger även tjänsteleverantörer avtalsenliga skyldigheter avseende dataskydd och säkerhet, vilket innebär att de endast kan använda dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster till FREYA & THOR OF SWEDEN och till dig, och för inga andra ändamål.

Icke-utlämnande till tredje part

FREYA & THOR OF SWEDEN kommer inte att hyra ut eller sälja ditt namn, adress, e-postadress, kreditkortsinformation eller personlig information till tredje part utom och såvida det inte krävs enligt lag. Information som krävs för att uppfylla vissa order kan ges till agenter för företaget i det enda syftet att utföra den ordern enligt avtal med företaget. På samma sätt kommer all information som krävs för att verifiera kredit- eller betalkortstransaktioner att överföras via säker länk till vår betalningsleverantör för detta ändamål.

Internationella överföringar

För att leverera produkter och tjänster till dig är det ibland nödvändigt för FREYA & THOR OF SWEDEN att dela dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta inträffar vanligtvis när tjänsteleverantörer finns utanför EES eller om du är baserad utanför EES.Dessa överföringar omfattas av särskilda regler enligt dataskyddslagar.

Om detta händer kommer vi att se till att överföringen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen och att alla personuppgifter är säkra. Vår standardpraxis är att använda "standarddataskyddsklausuler" som har godkänts av Europeiska kommissionen för sådana överföringar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Olika lagringsperioder gäller för olika typer av uppgifter, men den längsta vi normalt kommer att behålla några personuppgifter är 6 år.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De huvudsakliga personuppgifterna vi samlar in är ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi för också register över dina produktintressen och inköp online och tar automatiskt emot och registrerar information på våra serverloggar från din webbläsare (inklusive din IP-adress, www.thor för sverige.com-cookieinformation och sidan du begärde).

Denna lista är inte uttömmande och i specifika fall kan vi behöva samla in ytterligare data för de syften som anges i denna policy. En del av ovanstående personuppgifter samlas in direkt, till exempel när du skapar ett onlinekonto på våra webbplatser eller skickar ett e-postmeddelande till vår kundtjänst.Andra personuppgifter samlas in indirekt, till exempel din surfning eller shoppingaktivitet

Vår webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in data som rör barn.

Dina juridiska rättigheter avseende dina personuppgifter.

Du har rätt att fråga vilka personuppgifter vi har om dig när som helst (med förbehåll för en avgift som anges i lag, som för närvarande motsvarar £10) och rätten att be oss att uppdatera alla inaktuella eller felaktiga personuppgifter som vi har om dig utan kostnad. Du har också rätt att välja bort all marknadsföringskommunikation som vi kan skicka till dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som anges i denna policy.

Vår rättsliga grund för att behandla kundens personuppgifter.

FREYA & THOR OF SWEDEN samlar in och använder kundens personuppgifter i syfte att uppfylla våra skyldigheter och utöva våra rättigheter enligt ett avtal om försäljning av varor till en kund och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter . Vi förlitar oss endast på samtycke som en rättslig grund för behandling i samband med att skicka direkt marknadsföringskommunikation till kunder via e-post. Kunder har rätt att återkalla samtycke när som helst.Där samtycke är den enda rättsliga grunden för behandling kommer vi att upphöra att behandla uppgifter efter att samtycket har dragits tillbaka.

Kundens personuppgifter är också nödvändiga för att utöva våra legitima intressen som inkluderar:-

 • sälja och leverera varor och tjänster till våra kunder;
 • skydda kunder , anställda och andra individer och upprätthålla deras säkerhet, hälsa och välfärd;
 • marknadsföra, marknadsföra och marknadsföra våra produkter och tjänster;
 • sända reklammeddelanden som är relevant och skräddarsydd för enskilda kunder;
 • förstå våra kunders beteende, aktiviteter, preferenser och behov;
 • förbättra befintliga produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster;
 • efterleva våra juridiska och regulatoriska skyldigheter;
 • förebygga, utreda och upptäcka brott, bedrägerier eller asocialt beteende och lagföra lagöverträdare, inklusive arbete med brottsbekämpande myndigheter;
 • hantera kundkontakter, frågor, klagomål eller tvister;
 • skydda FREYA & THOR OF SWEDEN, dess anställda och kunder, genom att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot tredje part som har begått kriminella handlingar eller bryter mot rättsliga skyldigheter gentemot FREYA & THOR OF SWEDEN; och
 • effektivt hantera alla rättsliga anspråk eller regulatoriska verkställighetsåtgärder mot FREYA & THOR OF SWEDEN.

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att den ska fungera bättre, för att ge dig en bättre upplevelse när du bläddrar igenom sidor och produkter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten informationsfil som skickas till din dator och lagras på din hårddisk. Om du har registrerat dig hos oss kommer din dator att lagra en identifierande cookie som sparar dig tid varje gång du återbesöker www.thorofsweden.se genom att komma ihåg din e-postadress åt dig. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies lagras på din dator utan ditt uttryckliga medgivande.

Dessa cookies möjliggör kärnfunktioner för vår webbplats. De gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina val som artiklar som lagts till i kundvagnen, de senaste sidorna du har tittat på, ger oss information för att förbättra vår verksamhet med webbplatstrafikstatistik för Google Analytics. De innehåller ingen personlig information.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om hur FREYA & THOR OF SWEDEN använder dina personuppgifter som inte besvaras här, eller om du vill utöva dina rättigheter angående dina personuppgifter vänligen kontakta oss på följande sätt:

 • Chatta med oss ​​på – https://thorofsweden.com
 • E-posta oss på – support@freyathor.com

——-

FREYA & THOR OF SWEDEN
C/O True & Elegant Movement AB
Morsarvet af Sjofalla
57494 VETLANDA
SVERIGE